Wie zijn wij?

Menno Schmidt

Mr. J.M. Schmidt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Huidige positie:

  • Advocaat en oprichter SCHMDT Advocatuur
  • Advocaat in Leiden (2001) en advocaat te Wenen (2013).

Menno procedeert over onderscheidenlijke civielrechtelijke en ondernemingsrechtelijke onderwerpen.

Daarnaast adviseert Menno voornamelijk bij de onderhandeling en het opstellen van diverse IT gerelateerde dienstverleningscontracten, zoals software ontwikkelingscontracten, licentiecontracten, distributieovereenkomsten, exploitatie en samenwerkingsovereenkomsten, ontvlechtingen van personenvennootschappen en overige commerciële samenwerkingsverbanden. Menno is regelmatig in opdracht van de Kamer van Koophandel als arbiter opgetreden in allerhande ondernemingsrechtelijke geschillen. Daarnaast voert Menno sinds 1 april 2009 gedeeld praktijk in Oostenrijk, Wenen, waar hij in de relatie Oostenrijk – Nederland partijen begeleidt bij (geschillen over) diverse internationale handelstransacties

Beknopt CV

Menno studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en studeerde eveneens in Wenen. Menno was na zijn studie in Wenen als griffier werkzaam en aansluitend daaraan werkte hij als advocaat-stagiair bij Schubert Rechtsanwälte te Wenen. Eveneens werd hij benoemd als gerechtelijk deskundige door het Handelsgericht te Wenen om te adviseren over agentuurrechtelijke problematiek naar Nederlands recht.

Menno Schmidt is vanaf 2001 als advocaat in Nederland werkzaam en werkte achtereenvolgens bij Russell Advocaten en Van Rossem advocaten te Amsterdam.

In 2004 heeft Menno de Grotius specialisatieopleiding ‘informaticarecht’ gedaan. Vanaf 2006 tot eind 2012 was Menno als mede-oprichter en partner verbonden aan Croon Davidovich Advocaten in Amsterdam.

Vanaf mei 2009 is Menno lid van het bestuur van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Oostenrijk  te Wenen.

Menno houdt naast de vestiging in Leiden, kantoor bij en werkt samen met Schubert Rechtsanwälte, Reisnerstrasse 40 te 1030 Wenen.

Menno Schmidt is  lid van de Nederlandse Vereniging van Wenen en Arti et Amicitiae te Amsterdam.


Hans Mathijsen

Of Counsel

Hans Mathijsen (1957) heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en is daar afgestudeerd op Aansprakelijkheid Bij Onderhandelingen. Hij is in 1985 beëdigd als advocaat en procureur te Amsterdam.

Zijn praktijk omvat de dienstverlening aan ondernemingen en particulieren op met name commerciëel juridisch gebied; hij heeft een internationaal georiënteerde praktijk. Bijzondere aandachtsgebieden daarbij zijn de grensoverschrijdende relaties met België en de Nederlands- Duitse betrekkingen.

Na een aanvullende studie in Duitsland is hij sinds 1998 toegelaten als Rechtsanwalt in Duitsland en lid van de balie te Düsseldorf. In 2004 verkreeg hij aanvullend toelating tot de balie van het Oberlandesgericht van Nordrhein-Westfalen.

Hij is lid van verschillende juridische verenigingen, de Nederlands- Duitse Advocaten vereniging, de Duitse Anwalt Verein DAV en de Union Internationale des Avocats. Hij is als actief reserve – officier (Militair Juridische Dienst Krijgsmacht) verbonden aan het Ministerie van Defensie.
Hans is verbonden aan de Duits-Nederlandse Handelskamer en is tevens als arbiter actief.

Telefoonnummer:
+31 (0)20 320 03 60
E-mail:
mail@schmdt.nl


Prof. Dr. A. (Aernout) H. J. Schmidt

Specialisaties: (Het beoordelen van) specificaties van (innovatieve) ICT-diensten op haalbaarheid binnen de juridische kaders van het aanbestedingsrecht, waar nodig vanuit multidisciplinair perspectief.

Posities:

  • Eigenaar van Dotlegal.nl
  • Of counsel bij SCHMDT advocatuur.
  • Professor emeritus Recht en Informatica bij de Universiteit Leiden.

Beknopt CV

Ik ben Aernout Schmidt (geboren in Enschede in 1945) en studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en ben – na mijn dienstplicht te hebben vervuld bij de Koninklijke Marine en na in de periode 1969-1985 te hebben gewerkt als wetenschappelijk programmeur bij achtereenvolgens de Universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Leiden – sinds 1985 wetenschappelijk werkzaam op het terrein waar recht en informatiesamenleving elkaar raken.  Sinds mijn emeritaat in 2010 richt ik mijn aandacht op het analyseren van complexe adaptieve sociale systemen en op het inzetten van de instrumenten die deze kunnen ondersteunen. Ik heb sinds enige tijd een persoonlijke blog en heb veel van wat ik geschreven heb op het net beschikbaar gesteld. Mijn expertisegebied is voor een jurist ongebruikelijk, maar in veel gevallen goed bruikbaar. Bij SCHMDT advocatuur draag ik bij aan het verlenen van denktank-diensten en het geven van ad-hoc adviezen.


Mr. J.H. Schmidt (Jentinus Herman)

Advocaat en procureur te Enschede van 1938-1980,

1957 deken in de orde in arrondissement Almelo, 1966 ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.
Met kantoor onder andere aan de Piet Heinstraat 4 te Enschede;

Grootvader van mr J.M. Schmidt

Geboren 29 oktober 1912 – † 6 januari 1986

Tekening – portret gemaakt door een cliënt, waarvan ondanks recherche niet achterhaalbaar is wie de tekenaar is.