Full service incasso

SCHMDT Advocatuur maakt doormiddel van de gerechtelijke betalingsbevelprocedure (‘Mahnverfahren’ ) geldvorderingen voor het Nederlandse bedrijfsleven in Oostenrijk aanhangig. SCHMDT Advocatuur werkt voor het traject voorafgaand aan de gerechtelijke invordering samen met Succes Inkasso GmbH die een geautomatiseerd tailormade debiteurenopvolgsysteem aanbiedt voor het innen van uw vorderingen in Oostenrijk.

Denktank-diensten (met Aernout Schmidt)

Elke dag word ik wakker in het besef geluk te hebben gehad. Geboren in Nederland in 1945 heb ik een respectabele leeftijd bereikt zonder me te hoeven weren tegen oorlog, armoe, genocide, pandemie. En in de afgelopen 55 jaar heb ik de kans gekregen om kennis te verwerven en uit te dragen over hoe het recht en de informatiesamenleving in feite vergroeid zijn en door zijn blijven groeien.

Detacheringsproduct

SCHMDT Advocatuur ervaart het als een privilege met cliënten en hun specifieke ondernemingen mee te kunnen denken en gezamenlijk aan de weg te timmeren. Daarom heeft SCHMDT Advocatuur speciaal voor middelgrote ondernemingen (MKB) een detacheringsproduct ontwikkeld.

Abonnement MKB

SCHMDT heeft voor MKB-ondernemers een abonnement ontwikkeld. Het abonnement garandeert regelmatig en gestructureerd contact met uw advocaat.