Menno Schmidt heeft op verschillende gebieden ervaring opgedaan. Een aantal voorbeelden:

  • Schmidt heeft veel ervaring met het opstellen en uitonderhandelen van ICT-contracten zoals licentie- en distributiecontracten, en met advisering over misgelopen ICT-projecten.
  • Schmidt heeft veelvuldig opgetreden als arbiter en eraan bijgedragen dat vennootschappelijke geschillen naar een duurzame oplossing werden geconverteerd of middels arbitraal vonnis werden beëindigd.
  • Eveneens heeft Schmidt voor verscheidene musea, waaronder Rijksmusea, alsook culturele instellingen opgetreden, vaak in verband met bruikleen- en eigendomsvragen en auteursrechtelijke adviestrajecten.
  • Schmidt heeft tevens ervaring met de juridische obstakels en vaak langslepende trajecten die kunnen volgen bij geschillen tussen aandeelhouders, en bij bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.
  • Daarnaast geeft hij met veel plezier advies over op te stellen overeenkomsten zoals agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten. Ook begeleidt hij (minnelijke) beëindigingstrajecten van dergelijke contractuele verhoudingen en adviseert hij over daarbij toe te kennen klanten-, of goodwillvergoedingen.
  • Tot slot werkt Schmidt regelmatig aan transnationale thema’s die door ondernemers vaak als ingewikkeld worden ervaren, zoals grensoverschrijdende (uitzend)arbeid en houdt hij zich bezig met het opstellen van sportcontracten, name in relatie tot minderjarigen.