Gebruik site:

Op de site van SCHMIDT Advocatuur kunnen buttons en/of links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals mogelijk Twitter, Linkedin of Facebook. SCHMIDT Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derden gebruik maakt, is het raadzaam eerst hun betreffende privacy statement door te nemen.

Contactformulier:

Als u via het contactformulier van de site met ons contact opneemt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals email, naam of telefoonnummer, alsook uw verzoek of de door u toegezonden bijlagen met het doel om uw verzoek te behandelen en u adequaat te kunnen antwoorden verwerken.

Cookies:

SCHMIDT Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de site voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door SCHMIDT Advocatuur verkocht aan derden.

Om het gebruiksgemak van de site van SCHMIDT advocatuur te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van SCHMIDT advocatuur tijdelijk op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst en wordt opgeslagen door uw browser. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de site kan beperken.

De site van SCHMIDT Advocatuur maakt tevens gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de site te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de site van SCHMIDT Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik site’ is omschreven. SCHMIDT Advocatuur heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door derden.

Op de site van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Voor het geval op de site van SCHMDT Advocatuur een blog of forum wordt aangeboden dat vrij toegankelijk is. Kan alle informatie die hierop wordt geplaatst, door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend met behulp van een verzoek via het contactformulier onder duidelijke beschrijving van het verzoek en opgave van en door de betrokkene. SCHMIDT Advocatuur is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft SCHMIDT Advocatuur dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy gerelateerde vragen.