SCHMDT Advocatuur ervaart het als een privilege om met cliënten en hun specifieke ondernemingen mee te kunnen denken en gezamenlijk aan de weg te timmeren. Daarom heeft SCHMDT Advocatuur speciaal voor middelgrote ondernemingen (MKB) een detacheringsproduct ontwikkeld.

Inhoud detacheringsproduct

Dit detacheringsproduct heeft specifiek betrekking op het onderhouden van:

  • Klanten- en leverancierscontracten
  • Acquisities
  • Duurcontracten
  • Arbeidsrelaties
  • Privacybeleid
  • Ad hoc geschillenbeslechting

Voorkom geschillen

Door regelmatig fysiek aanwezig te zijn bij de onderneming, kunnen potentiële geschillen vaak vroeg worden onderkend of proactief worden voorkomen. Dit voorkomt de ad hoc beslechting van geschillen en vermijdt dat de advocaat pas met de zaak te maken krijgt als het geschil al in volle omvang tot wasdom is gekomen. Daarnaast kunnen detacheringsdiensten worden aangeboden voor een op maat gemaakt tarief.

Meer weten over ons detacheringsproduct? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.