Partner-advocatenkantoren

SCHMDT Advocatuur werkt in Nederland regelmatig samen met collega advocaten. Zo is het de afgelopen jaren regelmatig vruchtbaar gebleken om met de volgende advocaten samen te werken:

SCHMDT Advocatuur heeft daarnaast een samenwerking met Schubert Rechtsanwälte, een advocatenkantoor in Wenen, Oostenrijk. Dit advocatenkantoor houdt zich voornamelijk bezig met ondernemingsrecht en grootschalige incasso (“Wirtschaftskanzlei”). Uniek is dat Schmidt met de collega’s van Schubert kan lezen en schrijven, dit dankzij een samenwerking van al ruim 20 jaar. Ondanks de culturele verschillen in achtergrond en juridisch denken, bestaat er een uitstekende professionele relatie tussen Schmidt en zijn Oostenrijkse collega’s.

Duitstalige collega-advocaten

Op grond van de jarenlange ervaring en werkzaamheden in Oostenrijk en de daarmee opgebouwde kennis van de Oostenrijkse rechtspraktijk (die nauw verwant is met de Duitse) behartigt SCHMDT Advocatuur in Nederland ook in toenemende mate voor Duitstalige cliënten.

SCHMDT advocatuur wordt daarom regelmatig door Oostenrijkse en Duitse collega-advocaten verzocht om voor cliënten te interveniëren. Het is daarbij een absolute meerwaarde dat de communicatie met ons in het Duits kan plaatsvinden en dat wij begrip en interesse hebben voor diversiteit van wetgeving. Dat maakt dat cliënten zich begrepen voelen. Bij geschillen over de grens geldt het omgekeerde: een standpunt vanuit de context van een Nederlandse cliënt met een Duitstalige collega kan effectiever in het Duits worden toegelicht dan in het Engels.