Dingeman Kuilman (algemeen directeur Stedelijk Museum Breda) laat zich in de Volkskrant van 10 mei 2020 kritisch uit over het van zijde van de Nederlandse Museumvereniging tot stand gekomen protocol dat gaat gelden voor bezoek aan musea per 1 juni 2020. Met name lijkt hierin de dagelijkse praktijk van kleinere musea niet altijd weerspiegeld (lees verder in: de Volkskrant).

We wachten met spanning in de komende periode de reacties uit het veld af.