Het college van Amsterdam stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor noodlijdende kunst- en cultuurinstellingen. Dat bedrag is afkomstig uit de gemeentelijke noodkas van 50 miljoen euro en komt ten goede aan instellingen die al door de gemeente worden gesubsidieerd. Zie verder: Het Parool van 8.5.2020