Menno Schmidt heeft altijd een grote interesse gehad in de (beeldende) kunst en de creatieve sector. Zo heeft hij speciaal voor museale instellingen het label museumadvocaten opgericht, met onder andere auteursrecht specialist mr. Kees Berendsen (Amsterdam). In die periode heeft Menno Schmidt met collega’s onder andere adviestrajecten gedaan voor het Zuiderzee museum, het Catharijne Convent, het Zaans Museum en het helaas ter zielen zijnde Nationaal Museum. Ook heeft hij vele kleinere museale instellingen en privé-collecties geadviseerd.

Impact coronacrisis op culturele sector

Na de bankencrisis in 2009 vond een rigoureuze subsidiekorting voor de culturele instellingen plaats, waarna het draagvlak c.q. financiële middelen ook voor externe dienstverlening beperkt was.

Het is de vraag in hoeverre de coronacrisis wederom een financiële desastreuse krater in de culturele sector zal achterlaten. Vooralsnog lijkt het erop dat de overheid net als voor de overige maatschappelijke sectoren ook voor de culturele sector (financiële) ondersteuning tot uitgangspunt heeft verklaard (zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur)

Hoe uiteindelijk na 19 mei 2020 en daarna de gefaseerde openstelling van musea, concertgebouw(en) en overige evenementen zal gaan plaatsvinden, zal een uitdaging blijken, waarbij het organiseren van gestructureerde (1,5 m) afstand en (naleving van) mondkapjesverplichting voor de ene instelling eenvoudiger zal zijn te realiseren dan voor de andere. Wij houden de ontwikkelingen met grote belangstelling in de gaten.

Ons aanbod om deze sector te ondersteunen

Inmiddels kan wel aangenomen worden dat door het stilleggen van de bedrijfsvoering van de een op de andere dag bij een groot aantal (middelgrote) culturele instellingen de liquiditeit door omzetverlies onder druk zal staan. Daarom heeft Menno Schmidt met enkele betrokken collega advocaten en juristen een aanbod uitgewerkt om deze sector te ondersteunen.

De betreffende collega-advocaten zijn oa. mr. Peter J. Fresacher, (advocaat in Amsterdam), mr. C.G.M. Kees Berendsen (IE-specialist in Amsterdam), mr. Niels Kolste (advocaat-belastingkundige in Amsterdam) en mr. R.S.L. (Bas) Bijl (GB accountants en belastingadviseurs).

Bekijk ons aanbod:

Graag staan wij u bij over:

  • Corona (steun)maatregelen in uw sector;
  • Adviseringen ingeval van uitgestelde of afgezegde tentoonstellingen;
  • (Ontbinding of uitstel van) bruikleencontracten;
  • Arbeidsrechtelijke issues;
  • Auteursrechtelijke adviezen;
  • Schenkingscontracten;
  • Subsidie gerelateerde vragen.