Menno Schmidt heeft altijd een grote interesse gehad in de (beeldende) kunst en de creatieve sector. Zo heeft hij voordat hij enige tijd geleden voordat hij o.a. in Wenen, Oostenrijk als advocaat doende werd, samen met andere advocaten, onder andere auteursrecht specialist mr Kees Berendsen (Amsterdam), speciaal voor museale instellingen het label museumadvocaten opgericht.

In die periode heeft Menno Schmidt met collega´s onder andere adviestrajecten gedaan voor instellingen als het Zuiderzee museum, het Catharijne Convent, het Zaans Museum en het helaas ter zielen zijnde Nationaal Museum en ook vele kleinere museale instellingen en privé collecties geadviseerd.

Na de bankencrisis in 2009 vond, zoals bekend een rigoureuze subsidie korting voor de culturele instellingen plaats, waarna het draagvlak c.q. financiële middelen ook voor externe dienstverlening beperkt was.

Het is de vraag in hoeverre de corona crisis wederom een financiële desastreuse krater in de culturele sector zal achterlaten. Vooralsnog lijkt het erop dat de overheid net als voor de overige maatschappelijke sectoren ook voor de culturele sector (financiële) ondersteuning tot uitgangspunt heeft verklaard (zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur)

Hoe uiteindelijk na 19 mei 2020 en daarna de gefaseerde openstelling van musea, concertgebouw(en) en overige evenementen zal gaan plaatsvinden, zal een uitdaging blijken, waarbij het organiseren van gestructureerde (1,5 M) afstand en (naleving van) mondkapjesverplichting voor de ene instelling eenvoudiger zal zijn te realiseren dan voor de andere. Wij houden de ontwikkelingen met grote belangstelling in de gaten.

Nu wel aangenomen kan worden dat door het stilleggen van de bedrijfsvoering van de een op de andere dag bij een groot aantal (middelgrote) culturele instellingen de liquiditeit door omzetverlies onder druk zal staan. Heeft Menno Schmidt met enkele betrokken collega advocaten en juristen, zoals mr. Peter J. Fresacher, (advocaat in Amsterdam), mr. C.G.M. Kees Berendsen (IE-specialist in Amsterdam), mr. Niels Kolste (advocaat-belastingkundige in Amsterdam) en mr. R.S.L. (Bas) Bijl (GB accountants en belastingadviseurs) een aanbod uitgewerkt om deze sector te ondersteunen.

Ons aanbod:

Graag staan wij u bij over :

  • Corona (steun)maatregelen in uw sector;
  • Adviseringen ingeval van uitgestelde of afgezegde tentoonstellingen;
  • (Ontbinding of uitstel van) bruikleencontracten;
  • Arbeidsrechtelijke issues;
  • Auteursrechtelijke adviezen;
  • Schenkingscontracten;
  • Subsidie gerelateerde vragen.