Vanaf 15 juni 2020 vervalt de verplichting voor bezoekers van musea om mondkapjes te dragen. Wel dient nog minstens één meter afstand van elkaar te worden gehouden. Ook groepsbezichtingen tot maximaal 10 personen is weer toegestaan (ICOM Oostenrijk).

Culturele bijeenkomsten tot 100 mensen zijn vanaf 29 mei 2020 zowel binnen als buiten toegestaan.

Vanaf 1 juli 2020 geldt een versoepeling tot 250 personen en vanaf 1 augustus 2020 tot 500 personen voor indoor bijeenkomsten en geldt de verplichting dat zitplaatsen vooraf zijn gereserveerd/toegewezen. Culturele events tot 1000 personen binnenshuis zijn vanaf 1 augustus 2020 enkel met voorafgaande vergunning onder overlegging van een protocol mogelijk.

Bij culturele bijeenkomsten die in de open lucht plaatsvinden, geldt een versoepeling tot 500 personen per 1 juli 2020 en tot 750 personen vanaf 1 augustus 2020 ook hier geldt de verplichting dat zitplaatsen vooraf zijn gereserveerd/toegewezen.

Vanaf 1 augustus zijn culturele events in de open lucht tot 1250 personen enkel met voorafgaande vergunning onder overlegging van een protocol mogelijk (zie de site van het ministerie voor kunst, cultuur, openbare dienst en sport).

Voor aangekondige openingen van diverse Weense musea in juni en juli 2020, zie: Wien.info.