Nieuws

SCHMDT Advocatuur biedt vaste bodem in Nederland en Oostenrijk

 • DIENSTVERLENING OVER DE GRENS

  Door: Categorieen: Bedrijf,Markt Reactie: Reacties uitgeschakeld voor DIENSTVERLENING OVER DE GRENS

  Het komt regelmatig voor dat Nederlandse (bouw)bedrijven die diensten in Oostenrijk aanbieden worden geconfronteerd met geldboetes. Dat houdt dan verband met het feit dat men zich onvoldoende bewust is dat voor het (mogen) verrichten van diensten in Oostenrijk de nodige eisen gelden. Dat dit wordt onderschat is ook wel begrijpelijk omdat we immers binnen de […]

  Lees Meer →
 • (Deutsch) Europäischer Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung

  Door: Categorieen: Bedrijf,Markt Reactie: Reacties uitgeschakeld voor (Deutsch) Europäischer Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung

  Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Duits.

  Lees Meer →
 • Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

  Door: Categorieen: Bedrijf,Markt Reactie: Reacties uitgeschakeld voor Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

  Per 1 januari 2017 is de verordening betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (in Oostenrijk tot EU-Kontenpfändungsverordnung 2017 afgekort) in werking getreden (Verordening (EU) nr. 655/2014 van 15 mei 2014). Vanuit Europees rechtelijk perspectief is nieuw dat met inwerkingtreding van deze verordening de uitvoering van executie- of bewarende maatregelen niet meer is […]

  Lees Meer →
 • Wijziging Europese Executieverordening EEX (EUGGVO) per januari 2015

  Door: Categorieen: Bedrijf,Markt Reactie: Reacties uitgeschakeld voor Wijziging Europese Executieverordening EEX (EUGGVO) per januari 2015

  Naast de regels van internationale bevoegdheid bij grensoverschrijdende geschillen, heeft de regeling tot onderwerp de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen. Uitgangspunt van de regeling is dat gerechtelijke vonnissen (ook beschikkingen en andersoortige gerechtelijke betalingsbevelen), afkomstig van gerechten van lidstaten binnen de Europese Unie worden erkend en kunnen worden geëxecuteerd in de overige lidstaten van […]

  Lees Meer →
 • SCHMDT advocatuur sponsor Nederlandse Vereniging Wenen

  Door: Categorieen: Bedrijf,Markt Reactie: Reacties uitgeschakeld voor SCHMDT advocatuur sponsor Nederlandse Vereniging Wenen

  De Nederlandse Verenging in Wenen biedt aan alle Nederlanders en niet-Nederlanders met Nederlandse affiniteit, een sociaal en cultureel platform. De vereniging ziet het als taak de Nederlandse taal en cultuur in ere te houden en een sociaal netwerk te bieden waarin deze taal en cultuur geleefd wordt. SCHMDT Advocatuur ondersteunt deze activiteiten van harte.

  Lees Meer →
 • Wetsvoorstel modernisering arbitragerecht

  Door: Categorieen: Bedrijf,Markt Reactie: Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel modernisering arbitragerecht

  Bij de tweede kamer is aanhangig het wetsvoorstel modernisering arbitragerecht. Als alles goed gaat wordt de wet per 1 januari 2014 van kracht. Doel is modernisering van de huidige regeling, tevens wordt beoogd de positie van Nederland als arbitrageland te verbeteren en ook op deze wijze een impuls aan de economie te geven. De memorie […]

  Lees Meer →
 • Onroerend goed transacties in Oostenrijk

  Door: Categorieen: Bedrijf,Markt Reactie: Reacties uitgeschakeld voor Onroerend goed transacties in Oostenrijk

  Zoals ook in Nederland geldt als civielrechtelijk vereiste voor de overgang van het eigendomsrecht van onroerend goed dat een geldige titel voorhanden is en dat deze overgang wordt ingeschreven in het kadaster, ‘Grundbuch’, genaamd. Het Grundbuch wordt geadministreerd door de kantongerechten, genaamd ‘Bezirksgerichte’, binnen wiens rechtsgebied het onroerend goed gelegen is. In het Grundbuch worden […]

  Lees Meer →