Over ons

SCHMDT Advocatuur biedt vaste bodem in Nederland en Oostenrijk

Wie zijn wij?

Menno Schmidt

Huidige positie:

    • Advocaat en oprichter SCHMDT Advocatuur
    • Advocaat in Leiden (2001) en advocaat te Wenen (2013).

Menno procedeert over onderscheidenlijke civielrechtelijke en ondernemingsrechtelijke onderwerpen.

Daarnaast adviseert Menno voornamelijk bij de onderhandeling en het opstellen van diverse IT gerelateerde dienstverleningscontracten, zoals software ontwikkelingscontracten, licentiecontracten, distributieovereenkomsten, exploitatie en samenwerkingsovereenkomsten, ontvlechtingen van personenvennootschappen en overige commerciële samenwerkingsverbanden. Menno wordt regelmatig benoemd als arbiter door de Kamer van Koophandel in allerhande ondernemingsrechtelijke geschillen. Daarnaast voert Menno sinds 1 april 2009 gedeeld praktijk in Oostenrijk, Wenen, waar hij in de relatie Oostenrijk – Nederland partijen begeleidt bij (geschillen over) diverse internationale handelstransacties

Beknopt CV

Menno studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en studeerde eveneens in Wenen. Menno was na zijn studie in Wenen als griffier werkzaam en aansluitend daaraan werkte hij als advocaat-stagiair bij Schubert Rechtsanwälte te Wenen. Eveneens werd hij benoemd als gerechtelijk deskundige door het Handelsgericht te Wenen om te adviseren over agentuurrechtelijke problematiek naar Nederlands recht

Menno Schmidt is vanaf 2001 als advocaat in Nederland werkzaam en werkte achtereenvolgens bij Russell Advocaten en Van Rossem advocaten te Amsterdam.

In 2004 heeft Menno de Grotius specialisatieopleiding ‘informaticarecht’ gedaan. Vanaf 2006 tot eind 2012 was Menno als mede-oprichter en partner verbonden aan Croon Davidovich Advocaten in Amsterdam.

Vanaf mei 2009 is Menno lid van het bestuur van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Oostenrijk  te Wenen.

Menno houdt naast de vestiging in Leiden, kantoor bij en werkt samen met Schubert Rechtsanwälte, Reisnerstrasse 40 te 1030 Wenen.

Menno Schmidt is  lid van de Nederlandse Vereniging van Wenen en Arti et Amicitiae te Amsterdam.

Prof. Dr. A. (Aernout) H. J. Schmidt

Specialisaties: (Het beoordelen van) specificaties van (innovatieve) ICT-diensten binnen de juridische kaders van het aanbestedingsrecht, waar nodig in multidisciplinaire groepen.

Posities:

  • Of counsel bij SCHMDT Advocatuur
  • Of counsel bij Corvers Procurement Services B.V.
  • Professor (emeritus) Recht en Informatica bij eLaw@Leiden van de Universiteit Leiden.

Beknopt CV

Aernout Schmidt (geboren in Enschede in 1945) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en is – na zijn dienstplicht te hebben vervuld bij de Koninklijke Marine en na in de periode 1969-1985 te hebben gewerkt als wetenschappelijk programmeur bij respectievelijk de Universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Leiden – sinds 1985 als wetenschappelijk medewerker aangesteld bij de afdeling Recht en Informatica (later eLaw@Leiden) van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In 1987 publiceerde hij het proefschrift “Pallas ex Machina” waarin hij liet zien dat informele systemen beter behulpzaam zijn om te beschrijven en te begrijpen welke de mechanismen zijn die de dynamiek van het ministeriële beleid op het gebied van de voorwaardelijke invrijheidstelling in feite hebben bepaald op de lange (1915-1985) en de korte (1975-1985) termijn. Sinds 1988 was hij universitair hoofddocent bij eLaw@Leiden onder de supervisie van prof. Van den Herik en prof. Franken, welke laatste hij in 2003 opvolgde als hoogleraar recht en informatica. In 2010 verkreeg hij het emeritaat, maar bleef voor 1 dag per week onbezoldigd in functie bij eLaw, waar hij nog verschillende promovendi onder zijn hoede houdt. Anno 2011-2013 is hij (tezamen met mr. F.A.M. Van der Klaauw-Koops) voorzitter van de divers samengestelde schrijfgroep die in opdracht van de Minster van Economische Zaken het flankerend beleid formuleert voor de aanbestedingen van leveringen en diensten.

Aerrnout Schmidt richt zijn onderzoek op interdisciplinaire methoden voor ontwerp en evaluatie van effectieve regelstelsels voor de korte (projecten) en lange (beleid) termijn. Dit werk heeft Legal Requirements Engineering als methode opgeleverd. Hij publiceerde daarover met Stephan Corvers: Aanbesteding en innovatie: juridisch handboek functioneel specificeren van aanbestedingen, bij de Sdu in 2009. Hij heeft deze methode inmiddels vele malen met vrucht toegepast bij advisering in de aanbestedingspraktijk. Hij verricht dit werk als ‘of counsel’ bij SCHMDT Advocatuur met name wanneer het gaat om de beoordeling van de specificaties van concept-aanbiedingen, vanuit het bedrijfsleven opgesteld ter vervulling van een door een aanbestedende dienst geformuleerde vraag.

Wanneer het gaat om de beoordeling van de specificaties van concept-opdrachten die door een aanbestedende dienst zullen worden gepubliceerd in aanbestedingsdocumenten treedt Aernout Schmidt op als ‘of counsel’ bij Corvers Procurement Service B.V.